web creation software

Člověku člověkem

Moderní koncepty péče o seniory

Dlouhá léta panovalo chybné přesvědčení, že nejvhodnějším modelem péče o lidi v domovech pro seniory je takový ten klasický „nemocniční“ přístup - sytý, spokojený klient, jehož základní životní potřeby jsou plně uspokojovány, a on tak může odpočívat. Tento klasický model však vede k neaktivitě. Senior se stává závislým na ošetřujícím personálu. V Domově pro seniory Tovačov jsme si to uvědomili někdy v roce 2014, a rozhodli jsme se to změnit. Začali jsme si osvojovat moderní metody péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života.

Tyto metody začínají u kvalitní biografické péče, která je výchozím bodem pro smyslovou aktivizaci či bazální stimulaci. Lidi, jejichž životní pouť končí, doprovázíme při jejím završení v rámci paliativní péče

Smyslová aktivizace

Canisterapie

Přesunem od klasického modelu péče k modernímu se dostáváme k mnohem lepšímu přizpůsobení se každému člověku, o nějž pečujeme – známe ho tak totiž mnohem lépe a díky poznatkům o jeho životě si nejen budujeme osobní vztah a úctu k dotyčnému, ale také mu můžeme poskytnout péči přímo na míru. Při kontaktu se seniorem se vyhýbáme se tématům, které by mohly člověku s ohledem na jeho minulost způsobit trauma. Tak třeba při rozhovoru se člověkem, kterému zemřel syn při autonehodě, nebudeme volit téma motorismu. Naopak s bývalou reprezentantkou Československa v běhu je velmi žádoucí probírat téma sportu. Uvědomí si pak, že i když už se téměř nepostaví na nohy, má její život významnou hodnotu a ohlédne se za ním s úsměvem na tváři. Ošetřující personál pak před sebou nevidí starou a nemohoucí babičku, ale přesune se také o padesát let zpět a zahlédne opět tu zdravou, silnou a úspěšnou ženu.


"Nejdříve rozhýbej psychiku, potom tělo."

Chceme, aby lidé u nás v Domově zvládali co nejvíce činností běžného dne sami - plánování vlastního volného času, samostatnost v oblékání, hygieně, podpora vzpomínek na svůj aktivní život a provádění činností, které má člověk rád. Tím jim výrazně zlepšujeme jejich psychický, a nakonec i fyzický stav – sami se přesvědčí o tom, že to ještě dokážou, že na to mají. Neznamená to ale, že bychom chtěli nějak odbývat péči o seniory v našem Domově. Koncepce moderní péče o seniory je jednoduchá – aktivní senior „pomaleji stárne“ a déle zůstává spokojený a šťastný. Veškeré aktivity provádíme dle hesla „nejdříve rozhýbej psychiku, potom tělo“. A ono to funguje. 

Výsledky naší metody péče

Moderní koncepty péče přinášejí starším a nemocným lidem kvalitnější prožívání stáří,
umožňují jim vést spokojenější život.

Krátce v číslech:

99%

klientů vykazuje
zlepšení duševního stavu

60%

klientů vykazuje 
zlepšení fyzického stavu 

70%

klientů vede
spokojenější život

Domov pro seniory Tovačov

Místo, kde o seniory pečujeme s láskou a úctou.

Služba
Domov pro seniory

Základní služba poskytující seniorům ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných činností, provádění hygieny a nezbytnou zdravotní a aktivizační péči.


Určena lidem od 60 let věku.


Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.


Kapacita služby je 30 míst.

Mobirise

Služba
Domov se zvláštním režimem

Služba určená klientům s Alzheimerovou chorobou, poskytovaná profesionálním vyškoleným personálem.


Určena lidem od 65 let věku s různými typy demence.


Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.


Kapacita služby je 120 míst.


© Copyright 2018 Domov pro seniory Tovačov, p.o. Všechna práva vyhrazena.